Klaipėdos Gedminų progimnazijos   mokytojos D. Gaučytė ir

J. Širvienė dalyvavo Erasmus+ kursuose „Probleminis mokymas“

 

      2015 m. vasario 2 – 6 dienomis Klaipėdos Gedminų progimnazijos pradinių klasių mokytojos D. Gaučytė ir J. Širvienė dalyvavo Erasmus+ (KA1) kursuose „Probleminis mokymas“ Paryžiuje.

    Kursuose dalyvavo mokytojai iš Makedonijos, Slovėnijos, Slovakijos, Kroatijos, Graikijos, Italijos, Estijos, Rumunijos, Turkijos.

Šie kursai skirti visų dalykų mokytojams, kaip įtraukti „Probleminį mokymą“ į dėstymo programą.   Susirinko įvairių dalykų mokytojai: pradinių klasių, kūno kultūros, anglų kalbos, dailės, matematikos, chemijos, psichologai...

Mokėmės būti tarpininku pamokoje, kaip ugdyti mokinių savarankiško mokymosi įgūdžius, kaip motyvuoti savo klases. Mokėmės būti tarpininku pamokoje, kaip ugdyti mokinių savarankiško mokymosi įgūdžius, kaip motyvuoti savo klases.

    Probleminis mokymasis suteikia galimybę mokiniams: pagerinti savo bendravimo įgūdžius, kaip „išmokti mokytis“, dirbti bendradarbiaujant, naudoti kritiškus ir kūrybiškus mąstymo įgūdžius.

Kursų metu gerinome savo bendravimo įgūdžius anglų kalba, atlikome įvairias užduotis grupėse, poroje ir individualiai. Vedėme kursų dalyviams mini pamokėlę, susijusią su probleminiu mokymu.

       Kursus vedė lektorė iš Indijos.

     Lapkričio mėnesį Sendvario progimnazijos pradinių klasių mokytojos Alma Kasparavičienė, Aušra Januškienė, anglų kalbos mokytoja Gaiva Bružienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Teišerskienė vyko į stažuotę Maidstone (Anglija). Dalyvavome tarptautiniame projekto Erazmus+ seminare:" COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENGLISH AT PRIMARY LEVEL. Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom".

     Projektas suteikė   galimybę, apsilankyti regiono mokyklose bei gyventi britų šeimose.Džiaugėmės puikiai sudaryta programa: pirmoji savaitė – kultūrinė-pažintinė, antroji – praktinė. Pirmiausia buvome supažindinti su Anglijos švietimo sistema bei jos kaita.  Organizuotos išvykos į  mokyklas leido geriau pažinti šalies švietimo sistemos kaitą.  Aplankėme Barmingo, Ashford, Šv. Jono, Loose  pradines mokyklas. Antroji savaitė su dėstytojais Marku Skyper ir Jacky Raly  tikrai neprailgo. Užsiėmimų metu išbandėme konkrečius metodus su mokytojams (dalyviams) skirtomis užduotimis, diskutavome rūpimais klausimais: švietimo sistemų skirtumais, užduočių parinkimo kriterijais, technologijų/media panaudojimo galimybėmis anglų kalbos pamokose, vertinimu, mokytojo darbo refleksijos svarba ugdymo procese, supažindinti su anglų kalbos dėstymo metodais pradinėse klasėse. Seminare dalyvavo mokytojai iš Vokietijos, Latvijos,  Slovakijos, Kroatijos, Estijos, Prancūzijos, Lenkijos  bei Ispanijos.

     Vizitų metu kiekvienoje mokykloje  buvo apgalvota viskas: ne tik galimybė  atvykusiems mokytojams apžiūrėti mokyklas ir jų materialinę bazę, pabendrauti su dirbančiais mokytojais ir mokiniais, dalyvauti dienos renginiuose, bet ir stebėti pamokas, pasikeisti mokyklų kontaktais klausimų-atsakymų metu aptarti rūpimus klausimus. Kursų organizatorė Maidstone Rita Dalton pasirūpino net ir dalyvių savaitgaliais. Lydimi  vadovės  aplankėme Londoną, vykome į Canterbury bei keletą Kento kaimelių. Visos kelionės metu mus lydėjo puikus, šiltas oras,pakili nuotaika.

                                                                                                                                        Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Aušra Januškienė

Vaikų dizaino studija "Kukutis"